Det første grundforløb i den nye gymnasiereform er overstået. Landets gymnasier har indberettet elevernes valg af studieretning til Undervisningsministeriet. Tallene viser, at stx-elevernes interesse for de sproglige studieretninger fortsat er væsentligt mindre end for de naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige studieretninger. Der er dog en positiv udvikling i andelen af stx-elever, som har mindst tre sprogfag, idet 7 procent af 1.g.’erne i 2017 har valgt en studieretning, der giver dem mindst tre fremmedsprog. Til sammenligning var tallet for studenter i 2017 med tre eller flere fremmedsprog 4 procent.

Infografik om lav tilslutning til sproglige studieretninger

 

På hhx ses ikke den samme udvikling. Blandt de nye 1.g.’ere på hhx er der blot 1 procent, som har valgt en studieretning, som giver dem tre fremmedsprog. Blandt studenterne fra 2017 var tallet 2 procent.

”Sprog åbner døre til verden og giver mulighed for en masse spændende job. Sprog er dannelse. Derfor skal vi have vendt udviklingen og gjort sprog til et mere attraktivt valg. Vi er i fuld gang. Regeringen har for nylig afsat 100 millioner kroner i en ny sprogstrategi, der styrker hele sprogområdets fødekæde fra grundskole til gymnasie og videre til de videregående uddannelser,” siger undervisningsminister Merete Riisager.  

10 procent af de nye 1. g.’ere på stx har valgt en sproglig studieretning. 8 procent har valgt en kunstnerisk studieretning. Næsten halvdelen af eleverne på stx har valgt en samfundsvidenskabelig studieretning (45 procent), mens 36 procent af stx-eleverne har valgt en naturvidenskabelig studieretning. 

På hhx har 98 procent af eleverne valgt en studieretning inden for økonomi og marked. 1 procent af eleverne har valgt en studieretning med økonomi og sprog, mens 1 procent af eleverne har valgt den ren sproglige studieretning, der indebærer, at eleverne får i alt tre fremmedsprog.

På htx har langt over halvdelen af eleverne valgt en naturvidenskabelig studieretning (66 procent). 15 procent af htx-eleverne har valgt en teknologisk studieretning, mens 19 procent har valgt en kommunikationsteknisk studieretning.

Undervisningsministeriet vil følge udviklingen i elevernes valg tæt, herunder blandt andet overveje behovet for yderligere tiltag, som fremmer elevernes valg af sprog. Foruden et øget fokus på sprog er regeringen på vej med et udspil til en naturvidenskabsstrategi, som skal understøtte børn og unges interesse for naturvidenskab. Den forventes at blive fremlagt i foråret.