I denne uge bliver studenterhuerne uddelt på landets gymnasier. Da studenterne sprang ud i 2016, var 54 procent af studenterne kvinder og 46 procent er mænd. Andelen af kvinder og mænd varierer mellem de gymnasiale uddannelser. Der er flest kvindelige studenter på stx og hf. Her er henholdsvis 61 procent og 58 procent kvinder. Modsat er det på hhx og htx, som har overvægt af mænd. Her er andelen af mænd 58 procent på hhx og 74 procent på htx.